Smluvní podmínky

 
Všechny ceny v internetovém obchodě jsou uváděny jako konečné včetně započítané DPH.A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny kosmetikaprotebe.webnode.cz  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny kosmetikaprotebe.webnode.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
B. Reklamace


1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny kosmetikaprotebe.webnode.cz a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu

3.  Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. 


  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:


• zboží se již nevyrábí nebo nedodává
• změnila se výrazným způsobem cena dodavatele zboží

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky ... ).
 

 

Zboží zasíláme v originálním obalu na Vámi udanou doručovací adresu po připsání peněz na účet, nejpozději však do 14ti pracovních dnů, v ojedinělých případech se může lhůta dodání zboží prodloužit. Poštovné a balné je 100,- Kč, při objednávce vyšší než 2500,- je poštovné i balné hrazeno námi.

 

 

Reklamační řád


1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) Na e-mailovou adresu provozovatele.
b) Poštou na adresu provozovatele.
c) telefonicky.
d) Osobním doručením.


2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit
- reklamované zboží v originálním obalu bez porušené pečetě
- stručný popis závady


Reklamace uplatněná v záruční době

1. Záruční podmínky
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- neodborným zacházením
- zboží bylo poškozeno živly,
- zboží bylo poškozeno nadměrným, nebo neúměrným zatěžováním nebo používáním

 

Ochrana osobních dat


Provozovatel internetového obchodu kosmetikaprotebe.webnode.cz  prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity.

Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.